HomeTIN TỨCSỰ KIỆN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Datetime: 30 01 2024

Thực hiện kế hoạch Phát triển cao su bền vững giai đoạn 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 15 đến ngày 20/01/2024 tổ chức Bureau Veritas Certification VIETNAM (viết tắt: BV) tiến hành đánh giá để cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC-FM và FSC-CoC đối với Dakruco.

Datetime: 24 01 2024

[DAKRUCO]- Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn song Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) vẫn cơ bản hoàn thành kế hoạch được giao. Trong đó, tổng sản lượng mủ cao su đạt 6.559,3 tấn mủ cao su quy khô, đạt 100,3% kế hoạch Nghị quyết HĐQT. Công ty đã duy trì việc làm ổn định cho 2.445 người lao động với mức thu nhập bình quân 7,16 triệu đồng/người/tháng.

Datetime: 15 01 2024

Nhằm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống Quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; đảm bảo tính nhất quán, tính hiệu lực trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; chất lượng sản phẩm luôn ổn định và ngày càng được nâng cao; các yếu tố môi trường được kiểm soát và phù hợp với yêu cầu của pháp luật môi trường, đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.