HomeQUAN HỆ CỔ ĐÔNGQuan hệ cổ đông 2018-2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công bố thông tin
Datetime: 07 05 2019

Các nội dung về Biên bản họp & Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk:

STTTên tài liệuFile đính kèm
1 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk Tải về
2 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk Tải về
   

 

 

Datetime: 16 04 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết đính kèm: