HomeGIỚI THIỆUTHÀNH VIÊN

đơn vị thành viên

Datetime: 28 11 2013
2491 View
Có 02 thành viên (01 ở Lào và 01 ở Campuchia). Ngành nghề chính của các thành viên là: Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và xuất khẩu cao su thiên nhiên.…
Datetime: 03 01 2020
1039 View
Ngành nghề chính: lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nông trường Cư Bao. Thông tin chi tiết
Datetime: 28 11 2013
6753 View
Có 07 chi nhánh trực thuộc. Ngành nghề chính của các chi nhánh trực thuộc là: Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su. Nông trường 19/8. Nông trường Cư Kpô.…
Datetime: 28 11 2013
2381 View
Có 02 thành viên (trong đó có 01 chi nhánh, 01 hợp tác). Ngành nghề chính của các chi nhánh trực thuộc là: Du lịch, khách sạn; Hoạt động tín dụng. Dakruco hotels.…
Datetime: 28 11 2013
5031 View
Có 04 công ty cổ phần, với nhiều nghành nghề, lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhưng chủ yếu là kỹ thuật, chế biến cao su Công ty cổ phần chế biến gỗ…