TÊN SẢN PHẨM:  LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN CÔ ĐẶC HA

Cao su ly tâm được thực hiện nhờ vào máy ly tâm đĩa, ly tâm tách nước ra một phần để có hàm lượng cao su đông đặc mà ta mong muốn. Hiện nay cao su ly tâm được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật cũng như cuộc sống hằng ngày. Vì bản thân của cao su là chất lỏng chứa hạt cao su phân tán nên rất thuận lợi trong việc định hình sản phẩm như các loại nệm, găng tay (y tế, kỹ thuật), keo dán, bong bóng.

MỤC ĐÍCH SẢN PHẨM: 

- Dùng để định hình sản phẩm như các loại nệm, găng tay (y tế, kỹ thuật), keo dán, bong bóng …

TÍNH NĂNG: 

BẢO QUẢN: 

- Tất cả các bồn lưu trữ phải có thước đo số lượng, trước khi sử dụng phải được khử trùng triệt để bằng dung dịch formol 5% hoặc phun sương bằng formol nguyên chất đủ khắp bề mặt của bồn.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT: 

1. Tổng khối lượng chất rắn (TSC), % (m/m), không nhỏ hơn 61,5
2. Hàm lượng cao su khô (DRC), % (m/m), không nhỏ hơn 60,0
3. Chất không là cao su % (m/m), không lớn hơn 2,0
4. Độ kiềm (NH3), % (m/m), tính theo khối lượng latex cô đặc
     Không nhỏ hơn        0,60
     Không lớn hơn         -
5. Tính ổn định cơ học, giây, không nhỏ hơn 650
6. Hàm lượng chất đông kết, % tính trên tổng lượng chất rắn, không lớn hơn 0,05
7. Hàm lượng đồng, mg/kg, tính trên tổng lượng chất rắn, không lớn hơn 8
8. Hàm lượng mangan, % tính trên tổng lượng chất rắn, không lớn hơn 8
9.Hàm lượng cặn, % tính trên tổng lượng chất rắn, không lớn hơn 0,10
10. Trị số acid béo bay hơi (VFA), không lớn hơn 0,20
11. Trị số KOH, không lớn hơn 1,0

 

 

 

 

 

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN:

XUẤT XỨ: VIỆT NAM

ĐÓNG GÓI: 

GIAO HÀNG:

THANH TOÁN:

KHẢ NĂNG CUNG ỨNG: