HomeTIN TỨCTHỊ TRƯỜNGGiá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 19/06/2023

Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 19/06/2023

Giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải... 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom - Tokyo

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
06/23 203.10 -3.80-1.84% 227.50+20.60 186.30-20.60 1 203.10 206.90 263
07/23 207.50 +0.200.10% 228.00+20.70 186.60-20.70 14 205.80 207.30 518
08/23 207.90 -1.10-0.53% 229.90+20.90 188.10-20.90 12 208.20 209.00 1284
09/23 206.30 -0.80-0.39% 227.80+20.70 186.40-20.70 5 206.70 207.10 3310
10/23 209.30 -0.50-0.24% 230.70+20.90 188.90-20.90 9 209.30 209.80 3724

Giá cao su tự nhiên sàn SHFE - Thượng Hải

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 12015 +300.25% 12075+90 11965-20 383 11985 11985 2495
08/23 12085 +300.25% 12165+110 12040-15 405 12070 12055 5395
09/23 12155 +200.16% 12245+110 12100-35 124327 12140 12135 221847
10/23 12195 +200.16% 12275+100 12135-40 2280 12135 12175 15852
11/23 12240 +350.29% 12305+100 12175-30 3002 12200 12205 15575

Giá cao su TSR20 sàn SGX - Singapore

Kỳ hạnGiá khớpThay đổiCao nhấtThấp nhấtKhối lượngMở cửaHôm trướcHĐ mở
07/23 132.90 +0.60-0.45% 134.00+0.50 132.90-0.60 767 134.00 133.50 10303
08/23 132.40 +0.20-0.15% 133.00+0.40 132.00-0.60 1019 133.00 132.60 14752
09/23 132.30 -0.90-0.68% 132.80-0.40 131.40-1.80 1920 131.60 133.20 1920
10/23 132.60 -0.70-0.53% 133.00-0.30 131.50-1.80 1202 131.90 133.30 1202
11/23 132.80 -0.70-0.52% 133.30-0.20 132.00-1.50 644 132.60 133.50 644