HomeTIN TỨCSỰ KIỆNDAKRUCO TIẾN ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TIN TỨC & SỰ KIỆN

DAKRUCO TIẾN ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong những năm gần đây, ngoài yêu cầu về chất lượng sản phẩm, các thị trường quan trọng của cao su (đặc biệt các thị trường khó tính như Châu Âu, Mỹ, Nhật…) còn đòi hỏi những yêu cầu cao hơn về trách nhiệm môi trường và xã hội. Nhận thấy vấn đề đó, Công ty Cổ phần Cao Su Đắk Lắk đã ban hành và triển khai chương trình phát triển bền vững với một loạt các hoạt động đáp ứng với các nguyên tắc phát triển bền vững. Việc thực hiện quản lý rừng cao su bền vững là một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình chứng chỉ quản lý rừng cao su bền vững. Nó sẽ giúp cho các sản phẩm mủ và gỗ cao su của công ty tiếp cận nhiều hơn các thị trường khó tính, nhưng luôn ổn định với giá cạnh tranh.

Một trong những yêu cầu đáp ứng được nguyên tắc phát triển bền vững là đa dạng hệ sinh thái, phát triển và phục hồi rừng.

Nông trường Phú Xuân đã tiến hành khôi phục hệ sinh thái rừng tự nhiên

Thực hiện theo đúng yêu cầu của Ban lãnh đạo đã đề ra trong Kế hoạch phục hồi hệ sinh thái rừng giai đoạn 2023-2027, vừa qua tại Nông trường Phú Xuân đã tiến hành khôi phục hệ sinh thái rừng tự nhiên, trồng rừng và duy trì phát triển cây bản địa như cây Tếch, cây Bời lời, cây Dầu rái... gắn liền với phát triển cây cao su là mô hình mới, vừa đa dạng sinh học, vừa tạo cảnh quan, chống xói mòn, tạo việc làm cho công nhân cao su, người dân địa phương, nâng cao giá trị sử dụng đất. Tạo liên kết vùng sinh thái cây bản địa trong vùng cao su gắn với hệ sinh thái vùng có rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian tới Dakruco sẽ sớm đáp ứng các nguyên tắc trong Bộ tiêu chuẩn Quản lý rừng FSC Quốc gia Việt Nam để tiến đến hoàn thiện Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC® (Forest Stewardship Council ®).

Một số hình ảnh trồng rừng tại Nông trường Phú Xuân

   
   

 Thanh Hương – P.QLCL