HomeTIN TỨCSỰ KIỆNĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHẨN ISO/IEC 17025:2017

TIN TỨC & SỰ KIỆN

ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM THEO TIÊU CHẨN ISO/IEC 17025:2017

Phòng thí nghiệm thuộc phòng Quản lý chất lượng của Công ty cổ phần Cao su Đk Lắk được thành lập với nhiệm vụ là kiểm tra chất lượng cao su thiên nhiên dạng khối đáp ứng yêu cầu TCVN 3769:2016; cao su cô đặc (ly tâm) theo tiêu chuẩn TCVN 6314:2013 và thực hiện hiệu chuẩn nội bộ các thiết bị đo lường.

Phòng thí nghiệm được cấp giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý phòng thí nghiệm lần đầu tiên vào năm 2002 với số hiệu VILAS 097Qua nhiều lần thay đổi tên gọi cho phù hợp với quy mô hoạt động, phòng thí nghiệm đã được Văn phòng công nhận chất lượng cấp chứng chỉ công nhận phù hợp với yêu cầu của Hệ thống Quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC 17025:2017 lần gần nhất vào ngày 31/08/2021.

Vừa qua, phòng QLCL phối hợp Văn phòng công nhận chất lượng BoA (Bureau of Accerditation) tiến hành đánh giá giám sát đối với phòng thí nghiệm theo chuẩn mực ISO/IEC 17025:2017 và các yêu cầu bổ sung lĩnh vực Hóa (ARL05) và Cơ (ARL08) phiên bản 2020. 

Sau 1 ngày làm việc tích cực, dưới sự cung cấp đầy đủ các hồ sơ theo yêu cầu của chuyên gia, chuyên gia đã đánh giá cao sự tuân thủ các yêu cầu theo tiêu chuẩn ISO/IEC:17025 của phòng QLCL thuộc Dakruco quản lý.

Kết quả của đánh giá giám sát này BoA đã phát hiện 01 điểm không phù hợp nhẹ và yêu cầu phòng QLCL khắc phục trong 02 tháng. Ngoài ra BoA còn đưa ra 03 điểm khuyến nghị cải tiến đối với hoạt động của phòng thí nghiệm. Đây cũng là cơ sở để phòng QLCL có cơ sở cải tiến tốt hơn trong công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm cho những năm tiếp theo.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM

Thanh Hương – Phòng Quản lý chất lượng