HomeTIN TỨCSỰ KIỆNDAKRUCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

TIN TỨC & SỰ KIỆN

DAKRUCO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024

Ngày 04 tháng 7 năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Sáu tháng đầu năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đi vào ổn định. Tuy nhiên diễn biến kinh tế thế giới còn rất phức tạp, cùng với đó chiến tranh giữa Nga và Ucraina chưa có hồi kết, bất ổn địa chính trị và cạnh tranh giữa các nước lớn tiếp tục tạo ra những thay đổi và tác động đến nền kinh tế toàn cầu trong trung và dài hạn. Cuộc khủng hoảng đã gây gián đoạn đáng kể cho thương mại thế giới và chuỗi cung ứng sản xuất, đe dọa gây ra những hậu quả khó lường về kinh tế - xã hội, nhất là an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Bên cạnh đó, còn phải đương đầu với tình hình thời tiết diễn biến bất lợi, hạn hán kéo dài…

Tuy nhiên, kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm là được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, cùng với sự nỗ lực của Ban điều hành và tập thể cán bộ toàn công ty. Kết quả 6 tháng đầu năm 2024 cơ bản đã hoàn thành được các chỉ tiêu đã đề ra cụ thể: Sản lượng khai thác và chế biến được 2.169,5 tấn mủ cao su quy khô, đạt 31,3% KH năm; Sản phẩm chỉ thun sản xuất 713,76 tấn sản phẩm chỉ sợi các loại, đạt 35,7%KH năm; Sản phẩm cây ăn trái thu hoạch và xuất bán 1.154 tấn sản phẩm trái cây (sản lượng chuối 1.067 tấn đạt 53,8%KH năm và Dứa MD2 87,3 tấn đạt 14,30% KH năm); Tổng doanh thu công ty đạt 249,77 tỷ đồng, đạt 46,9% KH năm trong đó doanh thu từ sản phẩm cao su 114,71 tỷ đạt 44,2%KH, sản phẩm chỉ thun 45,8 tỷ đồng đạt 35,4%KH và sản phẩm cây ăn trái 12,97 tỷ đồng đạt 36,2%KH.

Từ những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, tại Hội nghị này tập thể ban Lãnh đạo công ty đã quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu còn lại của ĐHĐCĐ đã đề ra, cụ thể như: Sản lượng mủ cao su quy khô: Phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng còn lại của năm 2024 với: 4.770 tấn mủ quy khô (tương đương 68,7% KH năm), Sản phẩm trái cây: Chuối tươi 1.000 tấn; dứa 535 tấn; sầu riêng 172,01 tấn.

Một số hình ảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty đánh giá kết quả các mặt công tác

Ông Nguyễn Viết Tượng - CHủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo

Phòng Hành chính