HomeTIN TỨCSỰ KIỆNĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỪNG CAO SU BỀN VỮNG THEO TIÊU CHUẨN FSC QUỐC TẾ (FSC-FM/FM và FSC-CoC)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

ĐÁNH GIÁ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ RỪNG CAO SU BỀN VỮNG THEO TIÊU CHUẨN FSC QUỐC TẾ (FSC-FM/FM và FSC-CoC)

Thực hiện kế hoạch Phát triển cao su bền vững giai đoạn 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị Công ty, từ ngày 15 đến ngày 20/01/2024 tổ chức Bureau Veritas Certification VIETNAM (viết tắt: BV) tiến hành đánh giá để cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC-FM và FSC-CoC đối với Dakruco.

Chương trình đánh giá Chuỗi hành trình sản phẩm (FSC-STD-40-004 V3-1)

Các chuyên gia đánh giá hiện trường tại Nhà máy chế biến mủ cao su

Ngày 15/01/2024, ông Nguyễn Ngọc Quang – chuyên gia đánh giá về FSC-CoC đã có buổi họp khai mạc cùng với Ban lãnh đạo, Nhà máy chế biến mủ cao su cùng các phòng ban chức năng công ty.

Ông Nguyễn Ngọc Quang – chuyên gia đánh giá – trình bày quy trình của cuộc đánh giá trong buổi họp khai mạc.

Sau buổi họp khai mạc, chuyên gia đánh giá cùng với CBNV DAKRUCO tiến hành làm việc khẩn trương và nghiêm túc để có kết quả tốt nhất.

Sau 1 ngày làm việc nghiêm túc và hợp tác giữa 2 bên, tại buổi họp kết thúc ông Nguyễn Ngọc Quang đã có một số nhận định như sau:

- Hệ thống tài liệu được xây dựng chi tiết và công khai trên webisde của Công ty;

- Các nhân sự chủ chốt hiểu được hệ thống tài liệu và truy xuất nhanh.

Ngoài ra ông Nguyễn Ngọc Quang cũng đưa ra một số khuyến nghị cải tiến giúp Công ty hoàn thiện và đáp ứng một cách đúng nhất các tiêu chuẩn của FSC.

Chương trình đánh giá Hệ thống quản lý rừng cao su bền vững

Các chuyên gia đoàn tiến hành đánh giá hiện trường vườn cây cao su

Tiếp tục chương trình đánh giá hệ thống quản lý rừng bền vững theo Tiêu chuẩn quản lý rừng tạm thời của FSC đối với lâm sản ngoài gỗ cho Việt Nam (FSC-STD-VN-NTFP-01-2023) từ ngày 16 – 20/01/2024.

Ngày 16/01/2024, đoàn đánh giá của BV bao gồm:

- Ông Ngô Trí Dũng: Trưởng đoàn;

- Ông Hoàng Hải Hiếu: thành viên;

- Ông Krzystof Wypij: Giám sát viên.

Đoàn chuyên gia họp khai mạc cùng Ban Điều hành phát triển cao su bền vững và các CBNV của DAKRUCO.

Tại buổi họp khai mạc, 2 bên đã thống nhất về chương trình làm việc trong 05 ngày tại Dakruco. Đoàn chuyên gia đã phối hợp cùng các CBNV tiến hành kiểm tra hồ sơ, dữ liệu thông tin tại văn phòng Công ty, đi thực địa tại 02 Nông trường 19/8 và Phú Xuân.

Ngoài đoàn chuyên gia tiến hành đánh giá Dakruco vinh dự được sự quan tâm của Giám đốc FSC Việt Nam – Bà Vũ Thị Quế Anh cũng đã đến tham dự trong quá trình đánh giá chứng nhận hệ thống FSC-FM/CoC.

Sau 06 ngày làm việc tích cực và hiệu quả giữa 2 bên, Đoàn chuyên gia đã có một số nhận định sau đây:

Điểm mạnh:

- Công ty có đội ngũ kỹ thuật và quản lý chuyên nghiệp, đã có hệ thống ISO lâu đời nên việc quản lý hồ sơ, tài liệu khá bài bản.

- Cán bộ kỹ thuật có chuyên môn vững về các mảng bản đồ, quản lý cao su;

- Tiếp cận thị trường năng động và nhanh nhạy theo xu thế mới;

- Nguồn lực mạnh về tài chính, nhân sự.

Ngoài ra đoàn chuyên gia cũng đưa ra một số ý kiến như sau

- Với Hệ thống Chuỗi hành trình sản phẩm FSC-STD-40-001 V3-1: Không có điểm không phù hợp lớn; không có điểm không phù hợp nhỏ; tuy nhiên có 03 điểm quan sát.

- Với Hệ thống quản lý rừng cao su bền vững: 02 điểm không phù hợp lớn, 07 điểm không phù hợp nhỏ và 03 điểm quan sát.

Sau kỳ đánh giá chứng nhận này, Ban Lãnh đạo Công ty tiếp thu những ý kiến đóng góp của chuyên gia, tiến hành khắc phục các điểm không phù hợp theo báo cáo đánh giá của chuyên gia để DAKRUCO sớm hoàn thành việc cấp chứng nhận cho Hệ thống quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn của FSC Quốc tế.

Một số hình ảnh làm việc trong buổi đánh giá


Thanh Hương – P.QLCL