HomeTIN TỨCSỰ KIỆNDakruco làm việc với đoàn Giám sát việc thực hiện Quyết định 42 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Dakruco làm việc với đoàn Giám sát việc thực hiện Quyết định 42 của Thủ tướng Chính phủ tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco)

Ngày 15/11, Đoàn giám sát số 42 của HĐND tỉnh do Đồng chí Lê Văn Cường Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc thực hiện Quyết định số 42/2012/QĐ-TTg, ngày 08/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số (DTTS) tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn (Quyết định 42) tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk được cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk theo Quyết định số 1126/QĐ-UBND, ngày 22/4/2016 của UBND tỉnh và chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2018. Công ty đang quản lý 09 Chi nhánh trực thuộc, 01 Công ty con ở nước ngoài và hệ thống khách sạn, nhà hàng đạt tiêu chuẩn 4 sao. Ngoài ra, Công ty còn tham gia góp vốn và quản lý tại 4 Công ty cổ phần và quỹ tín dụng cao su. Với Tổng diện tích quốc doanh 8.577,29,97 ha cao su (3.656,20 ha cao su kinh doanh) và 157,57 ha cây ăn trái. Doanh nghiệp có 2.047 cán bộ, công nhân viên, trong đó lao động DTTS có 965 người, chiếm 47,14%; lương bình quân năm 2023 hơn 7 triệu đồng/người/tháng.

 

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk báo cáo với đoàn giám sát về tình hình thực hiện Quyết định 42.

Thực hiện Quyết định 42, từ năm 2013 - 2021, công ty được hỗ trợ hơn 25,8 tỷ đồng đóng bảo hiểm cho người lao động; hơn 44 tỷ đồng miễn, giảm tiền thuê đất giai đoạn 2013 - 2022. Từ năm 2021 đến nay, công ty chưa được xem xét hỗ trợ đối với tiền thuê đất và từ năm 2022 đến nay chưa được hỗ trợ đóng bảo hiểm.

Nguyên nhân là theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì từ ngày 1/1/2021, công ty được xác định là doanh nghiệp nhà nước hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, loại hình này chưa được quy định trong đối tượng áp dụng của Quyết định 42.

Thực hiện định mức lao động, doanh nghiệp xây dựng định mức lao động đối với công nhân khai thác mủ cao su là 3 ha/lao động, lao động DTTS là 2,4 ha/lao động; công nhân chăm sóc 5 ha/lao động, lao động DTTS 4 ha/lao động. Tuy nhiên, công ty khuyến khích, động viên lao động là đồng bào DTTS nhận định mức bằng với định mức chung nếu xét thấy có nhu cầu và đủ khả năng hoàn thành công việc, nhằm tăng thu nhập.

 

Thành viên đoàn giám sát tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Theo đánh giá của đoàn giám sát, việc triển khai chính sách tại Công ty Dakruco bảo đảm đầy đủ và kịp thời, góp phần giảm áp lực tài chính trong việc trích nộp các khoản bảo hiểm và tiền thuê đất hàng năm của Nhà nước.

Đoàn giám sát đề nghị cần làm rõ một số nội dung, như: số lượng lao động DTTS giảm dần; tình hình tuyển dụng lao động sau khi có Quyết định 42; người lao động có được trực tiếp hưởng hỗ trợ về bảo hiểm, hỗ trợ tiền ăn, đi lại trong đào tạo nghề; một số đơn vị thuộc công ty không được hưởng miễn, giảm tiền thuê đất…

 

Đ/c Lê Văn Cường Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Văn Cường, Trưởng đoàn giám sát cho biết, chính sách hỗ trợ theo Quyết định 42 thông qua tổ chức, doanh nghiệp là chính sách phù hợp, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào DTTS. Thời gian tới, Công ty cần xây dựng định mức lao động đối với các đối tượng thuộc diện thụ hưởng chính sách; kiến nghị, phối hợp với các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ về đào tạo nghề. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách đến người lao động.

Nguồn hình ảnh: internet  

Tin bài: Phòng Hành chính