HomeTIN TỨCSỰ KIỆNTUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG THUỐC BVTV AN TOÀN HIỆU QUẢ VÀ HƯỚNG DẪN THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI TRÊN VƯỜN CÂY CAO SU

TIN TỨC & SỰ KIỆN

TUYÊN TRUYỀN HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG THUỐC BVTV AN TOÀN HIỆU QUẢ VÀ HƯỚNG DẪN THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI TRÊN VƯỜN CÂY CAO SU

Quản lý, khai thác bền vững diện tích rừng cao su hiện có nhằm nâng cao năng suất và chất lượng mủ, gỗ cao su, hướng tới quản lý và kinh doanh rừng cao su theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của Việt Nam và Quốc tế, góp phần phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và người dân địa phương, nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội và môi trường.

Mục tiêu môi trường trong quản lý rừng bền vững là một trong ba mục tiêu quan trọng mà DAKRUCO thực hiện duy trì trong suốt quá trình tiến hành phát triển bền vững, để quá trình được diễn ra đúng theo nguyên tắc, tiêu chí của Hội đồng Quản trị rừng thế giới, Nông trường Phú Xuân đã tổ chức buổi tuyên truyền rộng rãi đến với toàn bộ cán bộ nhân viên, công nhân khai thác, các đối tác trồng xen của Công ty về “Kỹ thuật sử dụng thuốc BVTV an toàn và hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải trên vườn cây cao su.

Tại buổi hội nghị tuyên truyền này, NT Phú Xuân đã phối hợp cùng với Ban Phát triển bền vững của Công ty đã hướng dẫn tường tận, chi tiết việc thu gom và xử lý rác thải cho các đối tác cũng như công nhân khai thác khi làm việc tại vườn cao su; đồng thời cũng đưa ra các loại thuốc BVTV bị cấm sử dụng tại Việt Nam theo Thông tư 19.2022 TT-BNTPTNT ngày 09/12/2022 ban hành danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và danh mục thuốc BVTV bị cấm tại Việt Nam. Ngoài ra còn đảm bảo theo yêu cầu của Hội đồng quản trị rừng thế giới về “FSC List of Highly Hazardous Pesticides” (FSC-POL-30-001a VI), tạm dịch “Danh mục thuốc trừ sâu độc hại cao của FSC”.

Sau buổi tuyên truyền, các đối tác trồng xen sẽ phối hợp cùng Chi nhánh Nông trường Phú Xuân thực hiện đúng theo qui định và hướng dẫn của cán bộ nông trường nhằm đảm bảo mục tiêu môi trường theo đúng tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền

 

Thanh Hương – P.QLCL