HomeTIN TỨCSỰ KIỆNCÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NHIỆM KỲ II (2023-2028)

TIN TỨC & SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NHIỆM KỲ II (2023-2028)

[DAKRUCO] Ngày 24/11, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường-Nhiệm kỳ II (2023 - 2028).

Đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ 2 (2023-2028)

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty cổ phần từ ngày 01/10/2018, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất với nhiệm kỳ (2018 – 2023). Sau 5 năm lãnh đạo điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ (2018 – 2023) đã đạt được các chỉ tiêu cơ bản như sau: Tổng sản lượng mủ cao su khai thác và chế biến trong kỳ đạt 46.345 tấn, đạt 101,82% KH; tổng sản phẩm chỉ thun cao su 11.289 tấn, đạt 124,84% KH; tổng lợi nhuận trước thuế hơn 124 tỷ đồng, đạt 67,4% KH; tổng nộp ngân sách nhà nước hơn 129 tỷ đồng; tổng diện tích trồng tái canh cây cao su đạt 1.571,76 ha; tổng diện tích trồng cây ăn quả 282,46 ha; năng suất vườn cây cao su khai thác đạt 1.880 kg/ha, cao hơn 584,3 kg/ha (tăng 45%) so với năm 2018.


Đại biểu và cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ 2 (2023-2028)

Ông Bùi Quang Ninh-thông qua Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban điều hành

Để tiếp tục cho giai đoạn phát triển tiếp theo, Đại hội đồng cổ đông bất thường - Nhiệm kỳ II (2023 – 2028), DAKRUCO đã đề ra chỉ tiêu nhiệm vụ cho giai đoạn 5 năm tới như sau: Tổng sản lượng mủ cao su đạt 61.375 tấn, tổng sản phẩm chỉ thun cao su 14.900 tấn, tổng sản lượng trái cây các loại 11.447 tấn, tổng lợi nhuận 412 tỷ đồng.

Để đạt được những chỉ tiêu này, ngoài việc thường xuyên rà soát để trình ĐHĐCĐ và ban hành việc sửa đổi Điều lệ Công ty, các quy chế của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn Công ty; Tiếp tục định hướng và chỉ đạo về công tác kiện toàn bộ máy và cán bộ Công ty theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiến hành quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ để đảm bảo có lực lượng cán bộ nguồn có trình độ, kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu và linh hoạt theo tình hình thực tiễn để định hướng và chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu.

Bên cạnh đó việc chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương mang tính chiến lược của Công ty, như: Chương trình phát triển cao su bền vững, từng bước hoàn thiện các thủ tục pháp lý và các tiêu chuẩn của tổ chức FSC để được cấp chứng chỉ FSC; phát triển dự án cây ăn quả; thực hiện chương trình chuyển đổi số.

Duy trì, phát triển bền vững đối với các sản phẩm cây ăn trái theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap; tìm kiếm bạn hàng và mở rộng thị trường xuất khẩu để đảm bảo việc kinh doanh các sản phẩm ổn định về thị trường. Tiếp tục duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và hệ thống quản lý môi trường theo theo tiêu chuẩn ISO 14.001 -2015. Xây dựng mã vùng, mã sản phẩm, đảm bảo truy xuất nguồn gốc; triển khai hồ sơ để thực hiện việc đáp ứng yêu cầu chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).

Ông Nguyễn Viết Tượng-trình bày các nội dung xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ bất thường nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đồng cổ đông bất thường-Nhiệm kỳ II (2023-2028) đã bầu 07 thành viên HĐQT và 03 thành viên ban kiểm soát. Ông Nguyễn Viết Tượng, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Ông Nguyễn Thạc Hoành –Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ (2023-2028).


Ông Y Mơ Mlô - Phó Giám đốc Sở Nội Vụ trao tặng hoa và chúc mừng các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

 

Một số hình ảnh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
nhiệm kỳ 2 (2023-2028)

Đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ II (2023-2028)


Cổ đông tham dự thực hiện công tác Biểu quyết chỉ tiêu và Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Thư ký thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ II (2023-2028)Quang cảnh cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ II (2023-2028)

 Phòng Hành chính công ty