Home- SVR3L, SVR10, SVRCV60, SVRCV50, SVR 20, SVRL, SVR5

 DAKRUCO: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CAO SU THIÊN NHIÊN DẠNG KHỐI

 

DAKRUCO: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CAO SU THIÊN NHIÊN DẠNG KHỐI

 

Tên chỉ tiêu

Chủng loại

SVR
CV 60

SVR
CV 50

SVR L

SVR 3L

SVR 5

SVR 10CV

SVR 10

SVR 20CV
SVR 20

1.Hàm lượng chất bẩn (%), không lớn hơn

0,02

0,02

0,02

0,03

0,05

0,08

0,08

0,16

0,16

2. Hàm lượng tro (%), không lớn hơn

0,40

0,40

0,40

0,50

0,60

0,60

0,60

0,80

0,80

3. Hàm lượng nitơ (%), không lớn hơn

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

4. Hàm lượng chất bay hơi (%), không lớn hơn

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

5. Độ dẻo đầu (Po), không nhỏ hơn

-

-

35

38

30

-

33

-

30

6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn

65

60

60

65

60

60

55

40

40

7. Chỉ số màu, mẫu đơn, không lớn hơn

  - Độ rộng giữa các mẫu, không lớn hơn

-

-

4

6

2

-

-

-

-

-

8. Độ nhớt Mooney ML

    (1’ + 4’) 100oC

60

± 5

50

± 5

-

-

-

60

(+7

 -5)

-

65

(+7

 -5)

-
 
 

TCVN: ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CAO SU THIÊN NHIÊN DẠNG KHỐI

 (TCVN 3769:2004)

Theo Quyết định số 61/QĐ-BKHCN ngày 19/01/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tên chỉ tiêu

Chủng loại

SVR
CV 60

SVR
CV 50

SVR L

SVR 3L

SVR 5

SVR 10CV

SVR 10

SVR 20CV
SVR 20

1.Hàm lượng chất bẩn (%), không lớn hơn

0,02

0,02

0,02

0,03

0,05

0,08

0,08

0,16

0,16

2. Hàm lượng tro (%), không lớn hơn

0,40

0,40

0,40

0,50

0,60

0,60

0,60

0,80

0,80

3. Hàm lượng nitơ (%), không lớn hơn

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

4. Hàm lượng chất bay hơi (%), không lớn hơn

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

0,80

5. Độ dẻo đầu (Po), không nhỏ hơn

-

-

35

35

30

-

30

-

30

6. Chỉ số duy trì độ dẻo (PRI), không nhỏ hơn

60

60

60

60

60

50

50

40

40

7. Chỉ số màu, mẫu đơn, không lớn hơn

  - Độ rộng giữa các mẫu, không lớn hơn

-

-

4

6

2

-

-

-

-

-

8. Độ nhớt Mooney ML

    (1’ + 4’) 100oC

60

± 5

50

± 5

-

-

-

60

(+7

 -5)

-

65

(+7

 -5)

-
Last modified on Thứ năm, 04 Tháng 10 2018 09:30