HomeTIN TỨCSỰ KIỆN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Datetime: 10 05 2021

Ngày 07/5/2021, Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Nông trường Cư Kpô tổ chức mở mới 300 ha cao su chính thức khai thác mủ cao su niên vụ 2021. Đây là năm đầu tiên diện tích vườn cây cao su của đơn vị bước vào chu kỳ khai thác mủ thứ hai, sau khi đã hoàn thành công tác trồng tái canh. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty. Đặc biệt, có sự tham dự của các ông bà nguyên là Giám đốc, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Nông trường Cao su Cư Kpô qua các thời kỳ.

Datetime: 05 05 2021

Ngày 29/4/2021 tại Trung tâm tiệc cưới Khách sạn Dakruco Hotels, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoáng DRG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Datetime: 31 03 2021

Thực hiện Thông báo số 81/TB-CT, ngày 04 tháng 3 năm 2021 giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, về việc tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Chi nhánh năm 2021 tiến tới Hội nghị cấp Công ty, từ ngày 13/3 đến hết ngày 18/3/2021, với 09/10 các Chi nhánh trực thuộc Công ty đã tiến hành tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021 tại cơ sở.