HomeTIN TỨCSỰ KIỆN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Datetime: 23 06 2021

Thực hiện chủ trương của Nhà nước về cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk sang Công ty cổ phần; Ngày 09/02/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND V/v quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức bàn giao Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk-DAKRUCO.

Datetime: 07 06 2021

Thực hiện lời kêu gọi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ngày 28/5/2021 về việc phát huy tinh thần đoàn kết, tham gia ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Quang cảnh buổi Lễ tiếp nhận ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Datetime: 17 05 2021

Trong những năm qua, tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) gặp nhiều khó khăn do giá mủ cao su giảm sâu. Bên cạnh đó, diện tích cao su kinh doanh của Dakruco ngày càng thu hẹp do vườn cây già cỗi, một phần diện tích Nhà nước thu hồi nên sản lượng khai thác mủ cao su ít, hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp. Với tổng diện tích vườn cây Dakruco đang quản lý là 7.329,81 ha, trong đó: Cao su kinh doanh: 2.314 ha, cao su kiến thiết cơ bản (KTCB) 4.369,36 ha (có 561,38 ha cao su trồng mới năm 2020), diện tích cao su thành lý và chưa trồng mới: 628,37 ha và diện tích cao su liên kết 1.223,88 ha. Chính vì vậy việc tìm kiếm một hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh đối với Dakruco là rất cấp bách và cần thiết.