HomeTIN TỨCSỰ KIỆN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Datetime: 08 10 2020

Ngày 05/10/2020 tại Hội trường Văn phòng, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh quý III, đề ra phương hướng nhiệm vụ  tháng 10 và quý IV năm 2020. Về tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và Trưởng, phó các phòng ban công ty, Lãnh đạo tổ chức đoàn thể và Giám đốc các chi nhánh trực thuộc.

Datetime: 10 07 2020

Ngày 07 tháng 7 năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Datetime: 24 06 2020

Trước thực trạng giá cao su bị rớt triền miên, tập thể Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) đã phát huy tính năng động, sáng tạo xây dựng những định hướng và giải pháp phù hợp để tự “gỡ khó” cho mình.