HomeTIN TỨCSỰ KIỆN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Datetime: 05 05 2021

Ngày 29/4/2021 tại Trung tâm tiệc cưới Khách sạn Dakruco Hotels, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoáng DRG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Datetime: 31 03 2021

Thực hiện Thông báo số 81/TB-CT, ngày 04 tháng 3 năm 2021 giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, về việc tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Chi nhánh năm 2021 tiến tới Hội nghị cấp Công ty, từ ngày 13/3 đến hết ngày 18/3/2021, với 09/10 các Chi nhánh trực thuộc Công ty đã tiến hành tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021 tại cơ sở.

Datetime: 14 01 2021

Ngày 11/01/2021, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, chủ trì Hội nghị đồng chí Tổng Giám đốc với thành phần tham dự các đồng chí Lãnh đạo Công ty: Ban Tổng Giám đốc, Trưởng và Phó các phòng ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc.