HomeTIN TỨCSỰ KIỆN

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Datetime: 18 05 2022

Thực hiện lộ trình số hóa quy trình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh các phần mềm quản lý Công ty đang vận hành ổn định. Tháng 5/2022, DAKRUCO tiếp tục triển khai hướng dẫn sử dụng và cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý Farm đối với lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao. Đây là phần mềm quản lý được tích hợp với các phần mềm quản lý Công ty đang áp dụng và các phần mềm tự động hóa trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Tham dự chương trình tập huấn triển khai phần mềm quản lý Farm có trên 40 lượt CBCNV tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao và các phòng ban liên quan khối văn phòng Công ty. Tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty thay mặt Ban Lãnh đạo Công ty chỉ đạo các phòng ban, đơn vị liên quan đến việc quản lý, vận hành phần mềm quản lý Farm phải nhanh chóng cập nhật các dữ liệu trên hệ thống, đồng thời phải thực hiện các nội dung công việc được quy định trong các quy trình, hướng dẫn của Công ty để phần mềm hoạt động thông suốt, góp phần hoàn thành nhanh lộ trình chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

HÌNH ẢNH ĐỢT TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ FARM

 

 

 


Phòng Hành chính công ty 

 

 

 

Datetime: 11 05 2022

Thực hiện Thông báo số 47/TB-CT, ngày 08 tháng 2 năm 2022 giữa Ban Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, về việc tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Chi nhánh tiến tới Hội nghị Đại biểu Người lao động cấp Công ty năm 2022.

Datetime: 14 04 2022

Năm 2022, Nông trường Phú Xuân sẽ đưa 622,33 ha cao su vào khai thác. Trong đó, dự kiến diện tích được đưa vào khai thác lần đầu lên tới 353,79 ha. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng, đào tạo công nhân thu hoạch mủ mới có trình độ tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật trong quy trình chăm sóc và thu hoạch mủ tại Nông trường Phú Xuân là rất cần thiết.