HomeTIN TỨCSỰ KIỆNHỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

TIN TỨC & SỰ KIỆN

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

Ngày 09/02/2023, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DAKRUCO) tổ chức Hội nghị "Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023" với sự tham gia của Chủ tịch HĐQT Công ty, Ban Tổng giám đốc, trưởng, phó phòng ban Công ty và các Giám đốc đơn vị thành viên cùng lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong toàn Công ty.


Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2022, với sự hoạt động linh hoạt, kịp thời của Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai các chủ trương, kế hoạch sản xuất kinh doanh đến từng đơn vị sản xuất. Các chi nhánh và người lao động đã đoàn kết, gắn bó chia sẻ những khó khăn của Công ty, đã phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng khai thác mủ cao su Công ty giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Tổng sản lượng mủ cao su khai thác đạt 6.777 tấn cao su quy khô, đạt 113,25%; Tổng SP mủ cao su chế biến năm 2022 thực hiện: 6.914 tấn sản phẩm cao su khối (SVR); Tổng sản phẩm sợi chỉ thun cao su chế biến: 2.982 tấn sản phẩm; Tổng sản lượng trái cây thu hoạch và xuất bán: 4.858,5 tấn; Tổng doanh thu: 624,2 tỷ đồng.


Ông Nguyễn Minh- thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc thông qua báo cáo tại Hội nghị

Trên cơ sở những kết quả kinh doanh đã đạt được trong năm 2022, ông Bùi Quang Ninh - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty đã phân tích, đánh giá những mặt thành công cũng như những mặt còn hạn chế trong hoạt động kinh doanh của toàn Công ty và đưa ra các chỉ đạo cụ thể về việc triển khai nhiệm vụ, đồng thời đưa ra mục tiêu trong năm 2023 sản lượng mủ cao su phải vượt hơn 6.500 tấn quy khô; Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại 2.500 tấn; Sản lượng các loại cây ăn hơn 4.000 tấn; Tổng doanh thu đạt 500 tỷ.


Ông Bùi Quang Ninh- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc phát biểu tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Viết Tượng –Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu chỉ đạo, Công ty thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp tục phát triển DAKRUCO, không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm cao su thiên nhiên, sản phẩm trái cây, các sản phẩm dịch vụ của Dakruco trên thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời không ngừng nâng cao đời sống của CBNV DAKRUCO.


Ông Nguyễn Viết Tượng – Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, ông Bùi Quang Ninh – Tổng giám đốc Công ty, động viên toàn thể cán bộ nhân viên không ngừng nỗ lực, cố gắng phấn đấu để đạt và vượt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2023 ở mức cao nhất, góp phần nâng cao đời sống CBCNV.

Phòng Hành chính Công ty