HomeTIN TỨCSỰ KIỆNCÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK GIAO BAN QUÝ III/2022

TIN TỨC & SỰ KIỆN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK GIAO BAN QUÝ III/2022

(DAKRUCO) - Ngày 05/10/2022, Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 10 và Quý IV năm 2022.


Quang cảnh Hội nghị giao ban quý và triển khai kế hoạch Quý IV năm 2022

Kết quả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2022

Trong 9 tháng năm 2022, tổng sản lượng cao su khai thác đạt: 4.232 tấn, bằng 70,73% KH năm; Sản phẩm chỉ thun cao su: 2.144 tấn, bằng 73,93 % KH năm; Sản lượng trái cây thu hoạch: chuối đạt 3.868 tấn (bằng 58,60% KH năm), mít đạt 81 tấn (bằng 11,6% KH năm); Sản phẩm cao su xuất bán đạt: 4.759 tấn, bằng 78% KH năm; Sản phẩm chỉ thun xuất bán đạt: 2.371 tấn, bằng 81,77% KH năm; Sản phẩm trái cây xuất bán đạt: 2.998 tấn, bằng 40,52 KH năm; Lũy kế 9 tháng sản phẩm chế biến đạt: 4.138 tấn sản phẩm các loại.

Doanh thu mủ cao su đạt: 185 tỷ đồng, bằng 83,3% KH năm; Doanh thu chỉ thun cao su đạt: 173,5 tỷ đồng, bằng 89% KH năm; Doanh thu trái cây đạt: 33,16 tỷ đồng, bằng 50,6% KH năm.


Vườn cây cao su đang thời kỳ khai thác tại chi nhánh Nông trường Phú Xuân

Phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2022 tập trung chỉ đạo sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt một số nhiệm vụ, chỉ tiêu cơ bản

Sản lượng mủ cao su quy khô phấn đấu đạt: 2.137 tấn; Sản lượng trái cây thu hoạch phấn đấu đạt: 2.113 tấn chuối tươi; Sản lượng sản phẩm chỉ thun phấn đấu đạt: 50 tấn.

Một số giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Quý IV năm 2022:

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát vườn cây và quy trình kỹ thuật, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng mủ cao su Quý IV/2022. Và các mục tiêu kế hoạch năm do ĐHĐCĐ thường niên giao.

Quản lý chặt chẽ tiết kiệm các khoản chi phí; Thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí và giản, giảm đầu tư; tăng cường công tác giám sát giao nhận mủ cao su nguyên liệu; triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác tài chính; Tuân thủ các quy trình sản xuất đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm.

Triển khai các công đoạn chăm sóc các loại cây trồng đúng tiến độ, chất lượng, đạt yêu cầu kỹ thuật, Hoàn thành công tác trồng mới cao su, trồng dặm cao su KTCB theo kế hoạch.

Chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh, nắm bắt kịp thời nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm cao su, sản phẩm trái cây.

Tiếp tục triển khai chương trình phát triển cao su bền vững để được cấp chứng chỉ FSC đúng theo tiến độ kế hoạch đã đề ra, và lộ trình chuyển đổi số theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo công ty kêu gọi và phát động CBCNV và người lao động tiếp tục tăng cường đoàn kết, đề cao tính phối hợp, thống nhất trong hành động để tạo sức mạnh tổng lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị giao ban 

 Phòng Hành chính công ty