HomeTIN TỨCSỰ KIỆNDAKRUCO HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP CÔNG TY NĂM 2022

TIN TỨC & SỰ KIỆN

DAKRUCO HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP CÔNG TY NĂM 2022

Thực hiện Thông báo số 47/TB-CT, ngày 08 tháng 2 năm 2022 giữa Ban Tổng Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, về việc tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Chi nhánh tiến tới Hội nghị Đại biểu Người lao động cấp Công ty năm 2022.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị đại biểu người lao động cấp công ty năm 2022

 Ngày 05/5/2022, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động cấp Công ty năm 2022. Về tham dự Hội nghị có đồng chí: Trần Quang Tân Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQ & DN tỉnh Đắk Lắk, đồng chí: Lê Anh Hùng UVBTV - Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp, đại diện các cụm thi đua và các đơn vị kết nghĩa; Về phía Lãnh đạo Công ty có đồng chí Nguyễn Viết Tượng Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty và đặc biệt hơn 195 đại biểu đại diện cho Người Lao động, trong đó 139 đại biểu ưu tú được bầu từ Hội nghị người lao động các chi nhánh.


Quang cảnh Hội nghị đại biểu người lao động cấp công ty năm 2022

Tại Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, thảo luận phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Trên cơ sở các chỉ tiêu cơ bản đã được Chủ sở hữu và HĐQT đồng ý thông qua. Bên cạnh đó Hội nghị chúng ta sẽ nghe Báo cáo kết quả giám sát của Công đoàn về tình hình thực hiện HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của công ty, giải đáp các kiến nghị được tổng hợp từ Hội nghị cấp chi nhánh và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, các ý kiến đóng góp của các đại biểu.


Đ/c Trần Quang Tân - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQ & DN tỉnh Đắk Lắk phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm Hội nghị đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Chỉ tiêu sản lượng: Sản lượng mủ cao su khai thác và chế biến: 5.984 tấn mủ cao su quy khô; Sản xuất sản phẩm sợi chỉ thun cao su: 2.900 tấn; Sản lượng trái cây: 7.400 tấn; Sản lượng mủ cao su khai thác tại Công ty Phát triển Cao su Đắk Lắk-Mondunkiri (Dakmoruco) đạt: 2.804 tấn mủ cao su quy khô.

-Chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận: Tổng doanh thu: 700 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu: 7,9 triệu USD; Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu đạt 85,73 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu tiền lương thu nhập: Thu nhập bình quân của CBNV trong toàn Công ty phấn đấu: 7,3 triệu đồng/người/tháng.

- Tiếp tục triển khai Dự án chuyển đổi cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao tại Nông trường Cư Mgar sau khi được UBND tỉnh cho phép; tiếp tục hoàn thiện thủ tục dự án tại Nông trường Cư Bao trình UBND tỉnh cấp chứng nhận đầu tư, cấp phép quy hoạch 1/500; Thực hiện thoái vốn một số dự án mà UBND tỉnh đã cho chủ trương.

- Xây dựng phương án phát triển cao su bền vững theo hướng FSC để triển khai kế hoạch phát triển cao su bền vững giai đoạn 2020 – 2025. Đồng thời, với việc hoàn chỉnh các hồ sơ thủ tục để tổ chức FSC đánh giá cấp chứng chỉ FSC-FM cho 1.000 ha cao su thuộc Nông trường 19/8 và Nông trường Phú Xuân; chứng chỉ FSC-CoC cho Nhà máy Chế biến mủ và lĩnh vực thương mại của Công ty; Triển khai kế hoạch chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai thiết lập cơ sở dữ liệu số trên các lĩnh vực.

- Tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng; phối hợp Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên khen thưởng kịp thời, thực hiện tốt Nội qui lao động, TƯLĐTT và Qui chế đối thoại định kỳ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty năm 2022. Tiếp tục phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Phúc lợi với số tiền 200 triệu đồng.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2021

Phòng Hành chính