HomeTIN TỨCSỰ KIỆNDAKRUCO: HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP CÔNG TY NĂM 2021

TIN TỨC & SỰ KIỆN

DAKRUCO: HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG CẤP CÔNG TY NĂM 2021

Thực hiện Thông báo số 81/TB-CT, ngày 04 tháng 3 năm 2021 giữa Giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Công ty, về việc tổ chức Hội nghị Người lao động cấp Chi nhánh năm 2021 tiến tới Hội nghị cấp Công ty, từ ngày 13/3 đến hết ngày 18/3/2021, với 09/10 các Chi nhánh trực thuộc Công ty đã tiến hành tổ chức thành công Hội nghị Người lao động năm 2021 tại cơ sở.

Ngày 30/3/2021, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức Hội nghị Đại biểu, người lao động cấp Công ty năm 2021. Về tham dự Hội nghị có đồng chí: Trần Quang Tân Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQ & DN tỉnh Đắk Lắk, đồng chí: Lê Anh Hùng UVBTV - Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp, đồng chí: Trần Khánh Thơ Thành viên ban đổi mới Doanh nghiệp - Trưởng phòng Tài chính Doanh nghiệp Sở tài chính, đại diện các cụm thi đua và các đơn vị kết nghĩa; Về phía Lãnh đạo Công ty có đồng chí Nguyễn Viết Tượng Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty và đặc biệt hơn 190 đại biểu đại diện cho Người Lao động, trong đó 137 đại biểu ưu tú được bầu từ Hội nghị người lao động các chi nhánh.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị người lao động cấp công ty năm 2021 

Tại Hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, thảo luận phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trên cơ sở các chỉ tiêu đã được Chủ sở hữu và HĐQT đồng ý thông qua. Bên cạnh đó Hội nghị chúng ta sẽ nghe Báo cáo kết quả giám sát của Công đoàn về tình hình thực hiện HĐLĐ, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của công ty, Giải đáp các kiến nghị được tổng hợp từ Hội nghị cấp chi nhánh và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên, các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Hội nghị đã thông qua một số nội dung dự thảo Nội qui Lao động, Thỏa ước Lao động tập thể sửa đổi Hội nghị đã thống nhất 100% biểu quyết thông qua; Hội nghị cũng đã bầu Đại diện tập thể Người Lao động tham gia Đối thoại định kỳ gồm có 25 đồng chí;

Đ/c Trần Quang Tân Phó Bí thư Đảng ủy Khối các CQ & DN tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại Hội nghị 

Đ/c Lê Anh Hùng UVBTV - Chủ tịch Công đoàn Ngành Nông nghiệp phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Viết Tượng Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT Công ty phát biểu tại Hội nghị

Qua một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm Hội nghị đã thống nhất thông qua một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Chỉ tiêu sản lượng: Sản lượng mủ cao su khai thác và chế biến: 5.526 tấn mủ cao su quy khô; Sản xuất sản phẩm sợi chỉ thun cao su: 1.800 tấn; Sản lượng chuối xanh: 5.491 tấn; Sản lượng mủ cao su khai thác tại Công ty Phát triển Cao su Đắk Lắk-Mondunkiri (Dakmoruco) đạt: 2.500 tấn mủ cao su quy khô.

-Chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận: Tổng doanh thu: 427,6 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu: 4,6 triệu USD; Lợi nhuận trước thuế: Phấn đấu đạt 50,4 tỷ đồng.

- Chỉ tiêu tiền lương thu nhập: Thu nhập bình quân của CBNV trong toàn Công ty phấn đấu: 7,12 triệu đồng/người/tháng.

- Tiếp tục hoàn thiện thủ tục dự án tại Nông trường Cư Bao; tiếp tục triển khai Dự án chuyển đổi cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao tại Nông trường Cư Mgar sau khi được UBND tỉnh cho phép; Thực hiện thoái vốn một số dự án mà UBND tỉnh đã cho chủ trương.

- Xây dựng phương án phát triển cao su bền vững theo hướng FSC để triển khai kế hoạch phát triển cao su bền vững giai đoạn 2020 – 2025; Triển khai kế hoạch chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; triển khai thiết lập cơ sở dữ liệu số trên các lĩnh vực.

-Tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng; phối hợp Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên khen thưởng kịp thời, thực hiện tốt Nội qui lao động, TƯLĐTT và Qui chế đối thoại định kỳ nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty năm 2021. Tiếp tục phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn và Đoàn thanh niên hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nguồn kinh phí được trích từ Quỹ Phúc lợi với số tiền 200 triệu đồng.

Quang cảnh Hội nghị người lao động cấp công ty năm 2021

Văn nghệ chào mừng Hội nghị người lao động cấp công ty năm 2021

 

Công tác khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích cao trong năm 2020

Phòng Hành chính công ty