HomeTIN TỨCSỰ KIỆNDAKRUCO BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2021

TIN TỨC & SỰ KIỆN

DAKRUCO BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN NĂM 2021

Ngày 11/01/2021, Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và định hướng một số chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, chủ trì Hội nghị đồng chí Tổng Giám đốc với thành phần tham dự các đồng chí Lãnh đạo Công ty: Ban Tổng Giám đốc, Trưởng và Phó các phòng ban, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc.

Tại Hội nghị này Công ty mời tham dự đồng chí Chủ tịch HĐQT, Ban kiểm soát, Phụ trách quản trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty và Chủ tịch Công đoàn các Chi nhánh, Chủ tịch Hội CCB Công ty, Bí thư đoàn Thanh niên Công ty.

Năm 2020 là một năm đầy những khó khăn, thách thức với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp kéo dài chưa có dấu hiệu dừng lại, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, tuy nhiên cùng với sự đồng lòng thống nhất của tập thể cán bộ nhân viên toàn công ty và được sự theo dõi chỉ đạo sát sao của Hội đồng Quản trị, mà cụ thể là đồng chí Chủ tịch HĐQT, qua đó Công ty cũng hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra như: Sản lượng khai thác và chế biến được 6.316 tấn cao su quy khô, đạt 105% kế hoạch; sản xuất và xuất bán 2.193 tấn chỉ thun các loại. Đặc biệt, năm đầu tiên một số sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đã cho sản phẩm như: Chuối xanh 3.919 tấn, chanh dây 557 tấn. Tổng doanh thu 495 tỷ đồng, đạt 105% kế hoạch; lợi nhuận dự kiến 29,5 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch.

Tại Hội nghị, Ban điều hành Công ty đã định hướng một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

- Sản lượng mủ cao su khai thác và chế biến: 5.526 tấn mủ cao su quy khô; Sản xuất sản phẩm sợi chỉ thun cao su: 1.800 tấn; Sản lượng chuối xanh: 5.491 tấn; Tổng Doanh thu: 427 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế: 50,3 tỷ đồng.

- Triển khai Dự án chuyển đổi cây trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao tại Nông trường Cư Mgar.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 


Phòng Hành Chính