HomeTIN TỨCĐẢNG & ĐOÀN THỂTỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CẤP CƠ SỞ THÀNH VIÊN TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

TIN TỨC & SỰ KIỆN

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CẤP CƠ SỞ THÀNH VIÊN TIẾN TỚI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Xác định đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; chính vì vậy, công tác đại hội được các cấp công đoàn Công ty CP Cao su Đắk Lắk triển khai nghiêm túc, tích cực với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

 

Từ ngày 10/02 đến ngày 10/3/2023, 14 công đoàn đơn vị trực thuộc Công đoàn Công ty đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở thành viên. Tại các đại hội, Công đoàn Công ty đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn CSTV tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn CSTV nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới, bầu vào BCH công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra.

Song song với chỉ đạo đại hội cấp CĐCSTV, BTV Công đoàn Công ty cũng tích cực chuẩn bị văn kiện và các điều kiện cơ sở vật chất khác; xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể của từng tiểu ban nội dung, tổ chức phục vụ, tuyên truyền; công tác nhân sự BCH Công đoàn Công ty khoá mới,... cho Đại hội Công đoàn Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 05/4/2023. Đặc biệt, các cấp Công đoàn Công ty còn chú trọng đến việc phát động các phong trào thi đua và đẩy mạnh tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội công đoàn các cấp thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia.

Với sự hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát, nghiêm túc của công đoàn cấp trên và Đảng ủy Công ty, sự tạo điều kiện của Ban Tổng Giám đốc Công ty và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể; mọi công tác chuẩn bị cho đại hội công đoàn Công ty lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đang được tiến hành chu đáo, bảo đảm theo kế hoạch, tiến độ đề ra theo đúng tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

 

 Ngọc Linh – CĐ Công ty