HomeTIN TỨCĐẢNG & ĐOÀN THỂTổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 24/02 tại Khách sạn Dakruco, Công đoàn Văn phòng Công ty đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Kim Hoa - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đồng chí Bùi Thị Ngọc Linh - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty; đồng chí Bùi Quang Ninh - Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Trần Giang - Phó Bí thư chi bộ I, cùng các đồng chí Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và toàn thể đoàn viên, người lao động của 06 Tổ công đoàn trực thuộc. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch công đoàn cơ sở Văn phòng, đồng chí Võ Đình Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở Văn phòng và đồng chí Phan Thị Hằng Nga, Tổ trưởng tổ Công đoàn QLCL, nhiệm kỳ 2017 - 2023.

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 

Theo Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Văn phòng hiện có 06 Tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số công đoàn viên là 81 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động trong mọi lĩnh vực, làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế của Việt Nam trong đó có Công ty của chúng ta. Với định hướng về hoạt động sản xuất kinh doanh công ty về hướng đi mới cho ngành Nông nghiệp, trong đó Công ty đã triển khai đầu tư lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về các sản phẩm cây ăn trái. Từ đó đội ngũ CBCNV và người lao động của Văn phòng Công ty đã không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực mới cho sự phát triển cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ CBCNV.

Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Văn phòng đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 

Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chuyên môn trao đổi, tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong Công ty.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động Công đoàn Văn phòng đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu tham luận của Tổ KDXNK tại Đại hội Công đoàn Cơ sở Văn phòng Công ty lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 

Đến tham dự và chỉ đạo Đại Hội, Đồng chí Bùi Thị Ngọc Linh đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Văn phòng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Văn phòng đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội XI và góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn đề nghị Công đoàn Văn phòng tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của, Công ty, Công đoàn cấp trên, bám sát nhiệm vụ chính trị của Văn phòng; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua....


Đ/c Bùi Thị Ngọc Linh-Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Thay mặt Chi bộ I Văn phòng là Chi bộ trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo, Đồng chí Nguyễn Trần Giang - Phó Bí thư chi bộ, nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Văn phòng thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Công ty được giao phó.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí và bầu 23 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Công ty.

Bầu cử Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 và Đoàn đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Công ty.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ VĂN PHÒNG CÔNG TY LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2023-2028 

 

Chia tay Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 

Hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Văn phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 

Quang cảnh Đại hội Công đoàn Văn phòng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028 

Phòng Hành chính