DAKRUCO-GIỚI THIỆU

Tầm nhìn:

- Đến năm 2020, DAKRUCO là Công ty sản xuất kinh doanh đa ngành nghề hàng đầu của khu vực Tây Nguyên.

- Đến năm 2050, DAKRUCO là Công ty sản xuất kinh doanh đa ngành nghề hàng đầu của Châu Á.

Sứ mệnh:

DAKRUCO Thân thiện với môi trường đồng hành cùng nông dân hội nhập thế giới.

Cung ứng một cách toàn diện các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao và sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của từng đối tượng khách hàng.

DAKRUCO Duy trì sự hài lòng, trung thành và gắn bó của khách hàng, đảm bảo là đối tác tin cậy. Sản phẩm dịch vụ được cung cấp bởi DAKRUCO mang lại giá trị cao nhất.